Privatlivspolitikk

1            Introduksjon

1.1              Denne privatlivspolitikken beskriver Nordisk Film Distribusjons onlinepraksis i forbindelse med innsamling av personopplysninger og tilbud om produkter og tjenesteytelser til deg på denne hjemmesiden.  

 

2            Behandlingsansvarlig

2.1              Nordisk Film Distribusjon, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR: 13513074 er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger beskrevet nedenfor (heretter kalt “vi”, “oss” eller “vår”). Det betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

 

3            Formål med, og grunnlag for, innsamling av personopplysninger

3.1              Vi vil sikre at dine personopplysninger utelukkende samles inn og behandles i overensstemmelse med et eller flere av følgende formål:

(a)     å levere produkter og tjenesteytelser, herunder Min Kino, som du har bestilt;

(b)     å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha;

(c)     for å underrette deg om endringer i våre ytelser;

(d)     for å gi deg opplysninger om produkter og tjenesteytelser tilsvarende produkter og tjenesteytelser du tidligere har kjøpt hos oss, eller som du har sendt forespørsel om;

(e)     for å informere deg om filmnyheter på tjenesten, redaksjonelt innhold, særlige tilbud og konkurranser;

(f)      for å forbedre hjemmesiden vår, og produkter og tjenesteytelser;

(g)     for å oppbevare personopplysninger i det omfanget som er nødvendig for å overholde bokføringsloven og andre rettslige forpliktelser som Min Kino måtte ha.

3.2              Vårt grunnlag for behandling er:

(a)     Behandlingen er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av en kontrakt som du er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c.

(b)     Behandlingen er basert på det samtykke til markedsføring som du gir i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d-e.

(c)     Behandlingen er nødvendig for at Min Kino skal kunne forfølge sine berettigede interesser, særlig for å forbedre brukeropplevelsen og sikkerheten i forbindelse med formålene angitt i punkt 3.1 f.

         Min Kino har en berettiget interesse i å kjenne kundene slik at vi kan tilby et godt produkt. Registrering av aktivitet på hjemmesiden vår, og produkter og tjenester er nødvendig for å ivareta denne interessen. Registreringen er begrenset og anses derfor ikke som for inngripende, slik at vår berettigede interesse derfor kan tjene som behandlingsgrunnlag. For ytterligere spørsmål knyttet til dette, kan du rette en henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 10 nedenfor.

(d)     Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, som Min Kino er ansvarlig for i forbindelse med formålene angitt i punkt 3.1 g.

 

3.3              Vi oppbevarer dine personopplysninger i

(a)     perioden du er abonnent hos oss og inntil 6 måneder etter at ditt abonnement utløper. Etter de 6 månedene anonymiseres alle personopplysninger, og vi beholder transaksjonshistorikken i 5 år totalt av hensyn til bokføringsloven.

(b)     Hvis du trekker tilbake ditt samtykke til markedsføring, fjernes dine personopplysninger fra våre markedsføringslister.

(c )    Vi oppbevarer dine henvendelser og våre svar, inkludert eventuell understøttende dokumentasjon, i 3 år fra datoen for vår siste og endelige kommunikasjon med deg.

 

4            Kategorier av personopplysninger som brukes

4.1              Vi vil behandle og oppbevare opplysninger som er egnet til å identifisere fysiske person, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortopplysninger, IP-adresse eller andre personavslørende opplysninger som du frivillig oppgir når du besøker /bruker denne hjemmesiden.

Vi vil også behandle og oppbevare opplysninger om ditt abonnement, herunder filmhistorikk, registreringsdato, oppsigelsesdato, abonnementstype, eventuelt tidligere abonnement, siste aktivitetsdato, autorisasjonshistorikk (innlogging/utlogging av tjenesten).

4.2              Vi behandler mer konkret følgende personopplysninger:

(a)     personopplysninger som du gir oss ved å fylle ut skjemaer på hjemmesiden, inklusive opplysninger som du gir når du registrerer deg selv på hjemmesiden, eller begynner å bruke hjemmesiden, eller når du foretar et kjøp på hjemmesiden.

(b)     personopplysninger som du gir oss når du kommuniserer med oss via telefon, e-mail eller på annen måte.

(c)     personopplysninger som du gir oss via sosiale medier, lojalitetsprogrammer eller konkurranser.

4.3              Vi behandler kun dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålet angitt i punkt 3 ovenfor. Når formålet med behandlingen ikke lenger foreligger, vil vi enten anonymisere eller slette personopplysninger som du har gitt oss.

 

5            Dine rettigheter

5.1              Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2              Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger, og anmode oss om å få uriktige personopplysninger rettet opp, slettet eller endret, ved å rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, kreve dataportabilitet eller gjøre innsigelser til vår behandling av dine personopplysninger.

5.3              Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som vi behandler med grunnlag i en berettiget interesse, se punkt 3.1 f. Mottar vi en slik henvendelse, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger med dette grunnlag, med mindre vi finner at det foreligger tungveiende grunner for å fortsette behandlingen som veier tyngre enn den registrertes rettigheter og friheter.

5.4.             Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til markedsføring eller å komme med innsigelser mot behandling av dine personopplysninger med direkte markedsføring som formål. Dette kan gjøres enten ved å følge linken i nyhetsbrevet, ved å oppdatere opplysningene dine under ”min konto” eller ved å kontakte kundeservice.

5.5.             Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelser til Datatilsynet.

 

6            Personopplysninger - Barn

6.1              Vi behandler ikke personopplysninger om barn under 13 år, med mindre vi har innhentet eksplisitt samtykke fra innehaveren av foreldremyndigheten over barnet, eller fra vergen. Dersom vi konstaterer at det behandles personopplysninger om et barn uten foreldrenes samtykke, vil disse personopplysningene bli slettet.

 

7            Overføring av personopplysninger

7.1              Overføring av personopplysninger til datterselskaper, samt til profesjonelle rådgivere, kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

7.2              Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.

7.3              Vi forbeholder oss retten til å bruke eller gi videre opplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelse med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger, eller i etterforskningsøyemed.

7.4              Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngåelse av databehandleravtaler med våre  databehandlere med henblikk på å sikre at personopplysninger alene blir behandlet til de angitte formål og sikre passende sikkerhetsforanstaltninger.

7.5              Personopplysninger vi har innhentet fra deg, kan bli overført til land utenfor EU/EØS (“EEA”). Dersom personopplysninger blir overført utenfor EØS, vil vi sikre at overførselen enten skjer til land som Kommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller at overførselen er basert på Kommisjonens standardbestemmelser. Du kan lese mer om Kommisjonens standardbestemmelser her.

 

7.6              Dersom du har tegnet abonnementet ditt via en samarbeidspartner eller en rabattavtale, forbeholder vi oss retten til å gi personopplysningene videre til samarbeidspartneren for å validere ditt kundeforhold hos samarbeidspartneren. Dette kan være tilfellet hvis du for eksempel får tilgang til tjenesten via ditt mobilabonnement eller TV-abonnement.

 

8            Sikring av dine personopplysninger

8.1              Vi vil passe på dine personopplysninger ved å treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre at opplysningene utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, forspilles eller forringes, eller at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivning.

 

9            Oppdatering av privatlivspolitikken

9.1              Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne privatlivspolitikken uten ytterligere varsel. Du oppfordres derfor til regelmessig å besøke denne hjemmesiden igjen, for å sikre at du har kjennskap til innholdet. Alle oppdateringer eller endringer vil tre i kraft ved offentliggjøring på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller annen anvendelse av hjemmesiden utgjør din aksept av privatlivspolitikken. Denne privatlivspolitikken ble sist oppdatert 6.09.2018.

 

10          Kontaktopplysninger

10.1            Dersom du har spørsmål til privatlivspolitikken, implementeringen av den, riktigheten av dine personopplysninger eller bruken av opplysninger som er innhentet om deg, kan du rette henvendelse til: privacy@minkino.com

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.
Levert av Zendesk